Hệ thống quản lý

hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến

Do đặc thù ngành tặng phẩm vinh danh cần phải vinh danh đúng lúc, đúng người nhận, trong quy trình sản xuất phức tạp do qua nhiều công đoạn dễ gây ra chậm trễ - Quà Việt là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này áp dụng thành công hệ thống quản trị hàng đầu thế giới INFOR ERP, được tối ưu hoá riêng cho lĩnh vực vinh danh. INFOR ERP góp phần đảm bảo các đơn hàng sản xuất bởi Quà Việt sẽ được an toàn về thời gian giao hàng, không bỏ sót quy trình, tối ưu giá thành và đảm bảo tiến độ ngay với mùa vinh danh cuối năm sôi động nhất.

>10.000 khách hàng đã hài lòng